Proclamatie Prins Bart I & Prinses Monique
Geplaatst door webmaster op 08 januari 2019 | 13:20:06

Proclamatie Prins Bart I & Prinses Monique

Ranzel 5 Januari 2019

 

Samen: Veer, Bart Winthagen en Monique Bertram, bie de gratie van de Wuif, Prins en Prinses van dr Lubosch tot dr Moasj, van de Koule tot aan gen Beukelskoel, van t Ranzelerveld tot Termaar, make aan euch t volgende bekind;

 

Ten 1e

Bart: ich bin dr Bart en ich bin geboare op 11 September 1978 in Heale, bin getoage i Ranzel en bin getrouwd mit ut Monique. Vr zund same trotsje auwersj van 3 jong jonge, dr Siem, dr Pim en dr Koen

Monique; ich bin t Monique, geboare op 3 november 1982 in Heale, bin getoage in Etenaken en woon sinds 2009 in Ranzel, samen mit dr Bart

 

Ten 2e

Bart: lang geleeje hub ich bedriefseconomie gesjtudeert, in t dagelijkse leave zit ich in de verpakkings-industrie, bie Mondi es Financieel Directeur van de Papiere Tuute Divisie. Helaas bin ich doadurch momenteel waal get mie weg dan dat ich heim zou wille zeen......

Monique: ich hub mich dr klassieke muziek ins nader bekeeke, doaneve wirkte ich es preventie assistente biej dr Tandarts, mer omdat der Bart vuel van heim is, hub ich op t augenblick mien heng mie dan vol aan mien drie kleine musketiers ........en alle boevakkers.

 

Ten 3e

Bart: Vr zund erg trots op wat vr hubbe mitgekrege van os Pap en Mam en wat ze veur de Ranzelse Gemeinschap beteikent hubbe, ich bin groet gebrach i Ranzel op ’t Magazien, mit dr voetbal, de fanfaar en de Jeugd Vereniging es hobbies tiejens mien jeugd

Monique: Ich bin groet gewore op os boerderiej in Etenake, de gemeinschap van Wielder en dan met name in de Harmonie. Doa hub ich de leefde veur dr muziek gevonge en ich draag dr muziek en het vereinigingsleave in Wielder, mer aoch in Ranzel, een werm hart toe.

 

Ten 4e

Bart; Noa 3 joar gewoond te hubbe in Oesterieek, in Wenen, zund vr bliej wir terueck te zeen in t Wouveriek. Wenen is echt sjoen, kinne vr echt aanroaje, mer veur de carnaval zund vr toch ummer gaer teruck gekomme noa t Wouveriek, er geit toch echt nieks boave dr Vasteloavend in Ranzel!

Monique; het afgelaope hoaf joar waor waal get hektisch, mer vr houpe sjnel os defintieve plekske te vinge mit os gezin, en houpe dan een werm thoes veur os en de luuij va Ranzel te hubbe, ich krieg joa noe een nuuij koffieapparaat

 

Ten 5e

Bart; Carnaval is os mit dr papleapel ingegoate. Es kleine jong moch ich al mit dr Pap en de Mam, mit noa de Rauwelare of mit dr Optoch mit, mit dr Zank.

Miene broor dr Rob woar al ins prins van de Wuif samen mit ’t Linda aan zien zie es prinses.

Ich bin ouch opgegruujd tusje de beide kroege, zelfs neave dr Narretempel van de Wuif. Ich sjleep vreuger boave te poart en ich kin euch zigge dat Carnaval in Ranzel veur mich dan oach echt wienig nachtelijke geheime hat.......

Monique; Carnaval sjteit veur mich veur GezelLIgheid en lekker onbevange Geneete van t leave Samen mit ederein dea ste leef has. Och ving ich het belangriek dat eederein mit kint doon mit de carnaval, groet en klein, jonk en auwt!

 

Ten 6e

Bart; es inne van de grondliggers van de Hoddelaere laop ich al sinds 1993 mit in dr gröete optoch van Ranzel.

Vr weite, vr kriege t allemaol get drukker, mer “Tied hubste neet, tied mak ste”! Doarom vingen vr t sjiek dat vr moage mit doon en dat toch, al is t af en toe mit horte en sjtoete, eder joar wir die kar getrokke weurt en de Hoddeleare wir get sjoens weite te make!

Monique; ich laop al sinds 2008 mit en ich ving t prachtig dat vr same mit os vrung en os kinger kinnen mit doon aan dr Ranzelse Carnaval

 

Ten 7e

Bart; En dan Heren van de Muusmol....... dr sjnelst gruujende groep va Ranzel, die plante zich joa voort wie echte Muus.....welke man in Ranzel is dr inmiddels noch gein lid….......vr hubbe euch waal wir allemoal gezeen hie bie de Wuif in-cognito?

Ich hub ’t Auw Wievebal mit euch een paar joar motte misse, mer ich zig euch, ‘Ill be Back’, sorry „I am Back“!

Ich hoap dat dr mich dit oetsjtepke noa de Wuif neet Kwoalik numt. Ich bin dr van Euvertuuch dat Prins Frans ouch dit jaor wir weurd oetgerope tot “Prins Frans dr 13e“ van de Muusmol en terecht, dr besjteit geine beatere.....

Ich kin allein mer zigge Frans, vr riete ‘m same inne bie op ’T Auw Wievebal, same mit de Wuif en alle 185 leden van de Muusmol!

Monique; Dames, loat die gekke mansluuj mer mit hun bliej prinsemutsj laope. Veer make dr Auw vieverbal pas ech tot wat it is en ich nuudig dan auch ederein oet om mit os mit te doon! En dus dames komt allemoal noa ut Auw Wieverbal en reigel uch inne oppas.....

 

Ten 8e

Bart; Carnaval in Ranzel is uniek, gedragen door de Wuif en al zien groepe.

Mit bijvoorbeeld de Rauweleare, Braggelere en Valsje Loef es veurloapers kint Ranzel inmiddels tal van groepe en veul jaor aan traditie!

Laote vr de jeugd veural stimuleren om dees Ranzelse traditie voort te zitte en om mit te blieve doon!

En euver tradities gesjproake, wannier laope vr wir ins dr Nachoptoch?

Monique; Ranzel sjteit erom bekind dat dr miej luuj mit laope aan dr Optoch dan dat dr langs dr kant te kieke sjtunt, en dat is Sjiek, iederein deit mit!!

Dat der un enorm enthousiasme besteit in de gemeinschap, loate vr dit same noa boete toe blieve oetdraage, auch dit joar wir!

 

Ten 9e

Bart; Leef luuj, vr huure tegenwoordig nieks angersj dan “Digitalisering”, “Cybercrime” “Internet of things” of “Big Data” mer ich kin euch zigge, “carnaval 2.0” en doamit een nuuj tietperk in dr Ranzelse Vasteloavend is aangebroake.

Dr Hub en ‘t Alice en later dr Matt en ‘t Annelies zunt vr enorm dankbaar veur wat ze veur Ranzel, alle vereinigingen en dr Vasteloavend hubbe beteikent!

Tegeliekertied vr zund bliej dat vr biej dr Thei en t Karin noch te gast moage zeen.

Mer zonder euch, leef Luuj, zal het moeilijk zeen om es zelfsjtandige in Ranzel dr kop “boave ‘t beer te hauwte”.

Auch De Wuif dunt zich alle meujte om get nuujs op te boewe veur dr “Carnaval 2.0”. Het is noe aan euch om mit te doon en 2019 tot een overgeatelijk joar te make van ‘dr nuuje Vasteloavend’ i Ranzel!

Monique; Veer weare dan waal geproklameert tot prins en prinses, mer het geit ech neet om os. Carnaval in Ranzel is van en veur euch, blief neet heim en doot allemoal mit, tis mit os en saame mit euch!

 

Ten 10e

Bart ;Ut belangriekse wille veer toch beware tot ut letste.....

Leef Luuj, goat allemaol sjtoan en moage veer een groet applaus, een sjtoande ovatie veur de Wuif en hun Lede, die auch dit joar wir alle meujte gedoan hubbe om een prachtige zitting en een fantastische proclamatie veur euch te verzurge!

Monique ; Auch wille vr een groet applaus veur os letste 2 veurgangers dr Joris en dr Sandro (vergeaf os dat vr ze es duo numme). Vr hoape dat ver auch mer de helft van de energie van der Joris en der Sandro moage euverdrage aan alle carnavalisten en dan met name aan alle 30 en 40 plussers.

 

Ten 11e

Bart: En dan, tot Sjlot wille vr euch allemoal een geweldig seizoen toe wunsje. Veer zulle de kar mit trikke, mer geer mot t doon!

Monique: Groet en klein. Jonk en auwt, Wouf of neet, eederein is welkom om mit te doon aan dr Carnaval i Ranzel!

Samen: En zoe wie zich dat in Ranzel huurt, make vr “Same Sjpass en plezeer op een gepaste meneer”.

 

Ranzel, Alaaf!!