Carnavalszondag Optocht

De carnavalsoptocht in Ransdaal is ieder jaar weer een groot succes, vooral dankzij uw medewerking. Wij willen iedereen uitnodigen actief deel te nemen aan de optocht of in ieder geval de optocht langs de kant te bekijken. Tijdens het uitreiken van de startnummers zal iedere inschrijver ook een optochtreglement ontvangen. Het opstellen van de optocht vindt plaats op Termoors vanaf 13.00 uur. De optocht vertrekt stipt om 14.11 uur. Na de optocht kunnen de deelnemers van 17.00 uur tot 17.30 uur het startgeld achterin zaal Spierings afhalen.

Optochtroute:
Termoors, Ransdalerstraat, Kampstraat, Past. Laevenstraat, Dr. Huntjensstraat, Spoorstraat, Rootveldstraat, Dorpsplein, Ranzaerstraat, Spoorstraat, Hubert Houbenstraat, Dorpsplein, Gerbergastraat en ontbinding in de Ransdalerstraat ter hoogte van de Narrentempel Café Spierings.

CV de Wuif stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of beschadigingen en verzoekt u vriendelijk op carnavalszondag geen auto’s langs de route te parkeren. Deelname zowel passief als actief is voor eigen risico.

Inschrijven