Jeugdcarnaval

De Jeugdcarnaval in Ransdaal vindt zijn oorsprong in 1977/1978. Samen met de Oudervereniging en de Jeugdvereniging werd het initiatief opgepakt om gezamenlijk de Jeugdcarnaval in het dorp te gaan organiseren. De samenwerking die financieel werd ondersteund door CV de Wuif vond positieve reacties bij zowel de Oudervereniging alsook de Jeugdvereniging en onder de vleugels van de Oudervereniging werd in 1978 het eerste Jeugdprinsenpaar uitgeroepen in Cafe Zaal Vonken te Ransdaal. Tijdens de jeugdproclamatie werden er toen optredens verzorgd door de groepen van de Jeugdvereniging. Ook werden de toenmalige zittingen muzikaal ondersteund door de Ransdorf Kapel, een traditie die tot ver in de jaren 90 is doorgezet.

Nadat de Oudervereniging de Jeugdcarnaval in de eerste jaren op poten heeft gezet, werd deze taak langzaam maar zeker overgenomen door de Jeugdvereniging, die de Jeugdcarnaval vele jaren met het nodige enthousiasme geleid heeft.

Hierbij zorgden zij onder andere voor het organiseren van de proclamatie met optredens van de JVR groepjes, het verzorgen van het Jeugdprinsenpaar en de Raad van 11, de organisatie van de Kindermiddag op Carnavalsdinsdag en niet te vergeten de Jeugdprinsenwagen tijdens de Optocht.

Na het Seizoen 2014-2015 werd het stokje voor de Jeugdcarnaval overgedragen aan de CV de Wuif zelf. Samen met de Jeugdvereniging een aantal bereidwillige ouders en andere enthousiastelingen werd de Jeugdcommissie CV De Wuif opgericht. Het doel van de Jeugdcommissie was om de traditie van het uitroepen van het Jeugdprinsenpaar voort te zetten, maar door het onderbrengen van de commissie bij de "groteā€œ vereniging JCV de Wuifkes ook meer te stroomlijnen met Carnavalsvereniging CV de Wuif.

Sinds het seizoen 2018 heeft de JCV de Wuifkes haar eigen logo wat in diverse uitingen (zoals bijvoorbeeld kleding en ordes) zorgt voor herkenbaarheid. De maker van het logo is een oude bekende binnen zowel de Jeugdvereniging alsook de carnaval in Ransdaal, nl. Milan Ramaekers. Zijn creatieve geest heeft ervoor gezorgd dat we als JCV de Wuifkes onder het nieuwe logo meer bekendheid krijgen, maar toch ook een duidelijke link naar de grote Wuif hebben.

De Jeugdcommissie heeft een aantal zaken anders aangepakt sinds de oprichting, om zodoende meer duidelijkheid en lijn in de Jeugdcarnaval te krijgen. Allereerst het Jeugdprinsenpaar: daar waar men zich vroeger in groep 7 en 8 van de basisschool kon opgeven hiervoor, is dit sinds 2016 helemaal afgeschaft. Het Jeugdprinsenpaar wordt sindsdien gekozen door een selectiecommissie bestaande uit leden van Jeugdcommissie. Zij kiezen uit de kinderen die in het aanstaande carnavalsseizoen in groep 7 en 8 zitten. Een moeilijke maar bekwame keuze van de selectiecommissie onder de grote groep jonge carnavalsvierders.

De Jeugdraad van 11 en het Jeugdprinsenpaar zijn sinds 2017 ook helemaal in het nieuw gestoken. Dankzij sponsoring van CV De Wuif en een gulle bewoner uit Ransdaal hebben we nieuwe gilletjes, steken en prinsencapes mogen aanschaffen. Hiervoor onze hartelijke dank !!

Bij de activiteiten van het seizoen wordt er meer gekeken waar we jong en oud kunnen integreren. Zo is het Jeugdprinsenpaar er bij de opening van het Carnavalsseizoen bij en hebben zij sinds 2017 een vaste plek bij het afscheid van hun volwassen voorganger(s) en het uitroepen van zijn/hun opvolger(s). Ook bij o.a. de Zonnebloemzitting, Heilige Mis en andere activiteiten is er een nauwe samenwerking. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren ook al andere nieuwe initiatieven ontstaan, zoals de introductie van de Jeugdsjlager, het oprichten van de Road van Oud-Prinsenparen en natuurlijk The Wolfpack. Voor de toekomst heeft de Jeugdcommissie nog meer leuke dingen in petto. Samen met de Ransdaalse jeugd gaan we op weg richting ons 4x11 jarig Jeugdcarnavalsjubileum in 2022. Houdt hiervoor onze kanalen in de gaten!