De geschiedenis van 2 x 11

Doorbouwen op de Traditie; 1982 - 1992

1982 

Op 16 januari was de Prinsenproclamatie en Laurent Jeurissen en Marjo Maassen werden onze nieuwe Prins en Prinses. Vanaf dit jaar werd gezamenlijk met alle Voerendaalse carnavalsverenigingen om toerbeurt de Gemeente Prins uitgeroepen en de Kaatboere uit Kunrade mochten de eerste Gemeente Prins leveren. Een lang verwachte wens is hiermee in vervulling gegaan.

1983 

Dit jaar werd Hans Kamps de nieuwe heerser van de Wuif en ging als Prins Hans I een heel carnavalsjaar door het leven. De optocht van dit jaar had maar liefst 35 startnummers en dat alleen maar vanuit de Ransdaalse gemeenschap. Als je er vanuit gaat dat rondom zo'n wagen of groep toch snel 10 mensen betrokken zijn, dat er dan een derde deel van de Ransdaalse gemeenschap actief was in de optocht. De Prinsenwagen was een grote biljart met toebehoren, omdat Hans een fervente biljarter was.

1984 

Op zaterdagavond 21 januari 1984 werden Prins Frank I (Houben) en zijn verloofde Prinses Ria (Vangangelt) als Hoogheden van de Wuif aangesteld. Op de Prinsenproclamatie trad de Oud-Prinsengarde met hun dames voor het eerst met een optreden voor het voetlicht. Ditzelfde gold ook voor de Woufzängers o.l.v. Piet Winthagen. Op 28 januari werd tijdens de receptie Jan Blezer gehuldigd met zijn 11-jarig jubileum.

Een historische gebeurtenis vond plaats op 2 maart 1984 want op die dag mochten de Wuif voor het eerst de Gemeenteprins leveren. Het is een traditie dat de vereniging die de Gemeenteprins levert, ook de zitting op het Gemeentehuis verzorgt. Alle aanwezigen op het gemeentehuis konden met veel plezier terugdenken aan die geweldige happening met optredens van het Cinderella Ballet, de Woufzängers, de Ransdaalse Rauwelaere en de muzikale omlijsting van de Ransdorf Kapel o.l.v. Pierre Laeven. Na afloop ging men naar Ransdaal, naar onze narrentempel Coumans waar alle aanwezigen werden getrakteerd op eigen gebakken brood "mit schink en huidvleisch" en er uiteraard tot in de nachtelijke uurtjes feest werd gevierd.

1985 

In de loop van 1985 kregen we nieuwe mutsen en de emblemen hiervoor werden geschonken door Hub en Tonny Dautzenberg-Schillings. 19 januari 1985 schrijven we als Wiel Jacobs tekst en muziek levert voor de Ode aan Ransdaal : "Ranzel is ei Paradies". Deze ode is het lijflied geworden van onze vereniging en bij feestelijke gelegenheden, ook buiten het carnavalsseizoen, tot op de dag van vandaag. Aan de hand van een in stukken gesneden jeugdfoto op 19 januari werd Ben Leunissen gekozen als Ben I. Hij is de eerste getrouwde prins van de Wuif, die zich evenals zijn ongetrouwde voorgangers, voortreffelijk van zijn taak kweet. Sinds we bij Groot Voerendaal behoren houden we een prinsenreceptie en waar vanaf toen ook de Jeugdprins en Jeugdprinses bij betrokken worden.

1986 

Op 18 januari 1986 verzorgde het Cinderella Ballet tijdens de Prinsenproclamatie een oosters optreden met een "Sjeik" in hun midden. Deze Sjeik bleek naderhand Prins Theo II (Eussen) te zijn, die bijzonder bij de tieners van Ransdaal in de smaak viel. Of dit door zijn Oosters postuur kwam hebben we niet kunnen achterhalen. Dit jaar ging de Raad van Elf over tot het dragen van smokinghemden en aangepaste strikjes.

1987 

Op 17 januari van dit jaar werd er tijdens het optreden van de Oud-Prinsengarde een zwaargewonde binnengedragen. Nadat het verband weg was gedaan bleek het Jack Houben te zijn, die als Prins Jack I samen met zijn verloofde Monique Kamps, als Hooglustigen mochten regeren over het Wouve rijk. President Hub Habets werd verrast met de eerste officiële presidentsketting, die hij altijd met trots en verve gedragen heeft.

Op 7 februari werden tijdens de receptie Piet van Oppen en Theo van Oppen gehuldigd met hun 1 x 11-jarig lidmaatschap. Ook mag hier vermeld worden dat de Carnavalsvereniging altijd klaar staat om in de loop van het jaar ook andere verenigingen c.q. instellingen de helpende hand toe te steken. Zo ook voor Fanfare Les Amis Reunis b.g.v. hun 100-jarig bestaan. Wij hadden de taak op ons genomen voor de organisatie van een folkloristische optocht met aansluitend Oude Ambachten. Met deze organisatie heeft de carnavalsvereniging veel succes geboekt. Zelf werd er aan de folkloristische optocht op 4 juli 1987 die door de Ransdaalse straten trok deelgenomen, en waar we als vereniging zeer origineel voor de dag kwamen.

1988 

Het nieuwe carnavalsseizoen '87-'88 openden we op 14 november 1987 door samen met onze zusterverenigingen De Kaatboere, De Naate en De Durchströpere een bustocht te maken door de diverse woonwijken met een heuse dubbeldekker. Op 9 januari 1988 kwam vanuit een troetelbeer Jos Hochstenbach tevoorschijn, die als Prins Jos III de prinselijke scepter over het Wouvenrijk zal zwaaien.

Tijdens de receptie op 30 januari 1988 werden Ton Packbier en Herman Eggen gehuldigd met hun 11-jarig lidmaatschap. Op maandag 15 februari 1988 kregen enkele leden van C.V. de Wuif tijdens een huiskamerzitting in Craubeek het boek 1000 jaar Klimmen aangeboden. Op 11 maart 1988 kregen de leden van carnavalsvereniging het jaarverslag in boekvorm aangeboden van het secretariaat. Tot op heden gebeurt dit nog steeds.

1989 

Op de Prinsenproclamatie van 7 januari 1989 verzorgde het Ransdaals Kwatschkoer (leden van het Gemengd Koor St. Caecilia), een fantastisch optreden. Onze nieuwe prins kwam gewoon met de drumband de zaal in marcheren en maakte gebruik van een "stuntman". Het bleek Herman Eussen (Prins Herman II) te zijn die zijn mede-drumbandleden stomverbaasd liet staan, want daar had niemand op gerekend. Prins Herman II was onze tweede Gemeente-Prins. Op het Gemeentehuis had het Kwatschkoer weer heel veel succes. De Ransdorf Kapel zorgde op het gemeentehuis en na afloop in Ransdaal voor voortreffelijke muziek en onze Prins reikte echte vetleren medailles uit aan de burgemeester en zijn mede-prinsen van Groot-Voerendaal. Harry Schaaks was onze 1x11-jarige jubilaris die gehuldigd werd op 15 januari 1989. Hulde willen we ook aan de wagenbouwers brengen die telkens weer tot op de dag van vandaag, voor een prachtige prinsenwagen zorgen. Dit jaar was het een natuurgetrouwe weergave van onze carnavals-steek. Pech had Jeugdprinses Vivian Eussen, die wegens ziekte de carnavalsdagen in bed moest doorbrengen.

1990 

Op de toegangswegen naar Ransdaal werden in januari 1990 voor het eerst borden geplaatst waarop de carnavalsactiviteiten bekend worden gemaakt. Op 13 januari 1990 werd Prins Jean I (Winthagen) door de Oud-Prinsen te vondeling gelegd. Het Cinderella Ballet verzorgde voor de zoveelste keer een prachtig optreden op onze zitting, naar later bleek voor het laatst. Wij beschouwden hen als een stukje van onze eigen vereniging, omdat ze telkenjare zo fantastisch met ons hebben samen gewerkt.

Op 18 januari 1990 werd de eerste Ransdaalse "Dameszitting" een feit. President Hub Habets verzorgde de presentatie en op het einde van de zitting werd Hub Vonken lof toegesproken voor zijn grote inzet voor deze happening. De LVB vierde dit jaar het 22-jarig bestaan van de Auw Wieverbal op 10 februari. Dit jaar brachten we een bezoek aan de Mgr. Savelbergschool in Heerlen. Dit werd door de leiding en vooral door de leerlingen zeer op prijs gesteld. Ook werd zoals alle jaren een bezoek aan de bejaarden en zieken van Ransdaal gebracht. De oudervereniging stopte met de medewerking aan het Jeugdcarnaval na jaren van prima samenwerking. De Jeugdvereniging vonden we bereid om dit nu te gaan doen.

1991 

Op 5 januari 1991, men wenst elkaar nog een zalig nieuwjaar, vindt de 21-ste Prinsenproclamatie van CV de Wuif plaats. Er waren 6 sollicitanten, waaronder 2 vrouwen, die solliciteerden naar het Prinsenschap. Uiteindelijk bleef Prins Mark I ( Beugels) als enige over die werd bijgestaan door Prinses Karin (Boosten). Frank Houben was dit jaar onze jubilaris met 1x11 jaar.

23 januari 1991 was een zeer moeilijke dag voor onze vereniging, want wij moesten toen beslissen dat er geen optocht zou zijn in verband met de Golfoorlog. Het was zeer pijnlijk om dit mede te delen aan onze Prinsen en Prinsessen en ook aan onze trouwe deelnemers van de optocht. De Jeugdvereniging had als alternatief op zondagmiddag een gekostumeerd-schaatsen op het Dorpsplein georganiseerd, wat vooral bij de jeugdigen goed in de smaak viel. Op 3 februari vond de tweede Dameszitting plaats en ook deze keer was het hartstikke goed. Op 5 oktober 1991 namen we met grote verslagenheid kennis van het overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid en penningmeester dhr. Joep Kamps.

Ik wil op deze plaats nog even stilstaan bij de medewerking die wij alle jaren door hebben gekregen van de gehele Ransdaalse gemeenschap. Of het nu bij de rondgang met de donateurkaarten was, de medewerking voor het vrijgeven van stalling voor het maken en wegzetten van de diverse wagens, het enthousiasme om zelf deel te nemen aan de optocht, het kijken naar de optocht, het bezoek aan de recepties of zittingen, altijd konden we heel veel Ransdalers begroeten. Speciaal wil ik de mensen er uit halen die optredens verzorgden op de zittingen zoals Oud-Prinsengarde, leden van Fanfare Les Amis Reunis, leden van het zangkoor St. Caecilia, Ransdorf Kapelle, Little Ron (Ron Koenen), Maartje Wobma, Wiel Jacobs, de Waufzängers, Cinderella Ballet, diverse personen die een schlager instuurden, de Rauwelaere, en nog vele einzelgängers die we misschien vergeten hebben. Allen willen we U vanaf deze plaats dank zeggen voor uw inbreng in de Ransdaalse carnaval.

1992 

In 1992 mochten de Wuif hun 2 x11 jarig bestaan vieren. Het jubileumjaar werd geopend op 11 januari 1992 met een spetterende prinsenproclamatie. Als apotheose van de avond werd de jubileumprins geproclameerd. Omdat een jubileum gevierd wordt met champagne werd een grote champagnefles op de bühne gezet, waar de nieuwe prins moest uitkomen. Toen de champagnefles echter van achteren uit de zaal naar voren werd gedragen en iedereen verwachtte dat de nieuwe prins in de fles zou zitten, viel de fles open in twee stukken toen zij het podium werd opgedragen. De spanning in de zaal was gebroken maar bij president Hub Habets om te snijden. Gelukkig werd vlug de draad weer opgepakt. Het licht in de zaal werd gedoofd, het vuurwerk werd aangestoken en van achteren kwam uit de champagnefles de jubileumprins, prins Kasper I (Donners). Als jeugdprins werd dat jaar Bart Winthagen benoemd, die het voor het eerst in de geschiedenis van de jeugdcarnaval in Ransdaal zonder jeugdprinses moest stellen. In 1991 was Pascalle Heiligers uit Ransdaal prinses van de Nachdravers in het Margratense buurtschap Termaar. Op 1 februari 1992 nam zij met haar vriend afscheid van de Nachdravers. De Wuif bezochten deze prinsenproclamatie en beleefden een prachtige avond.

Gedurende het jubileumseizoen volgden de activiteiten zich in rap tempo op, met als hoogtepunt de jubileumreceptie op zondag 9 februari 1992 en de optocht op zondag 1 maart 1992. Tijdens de receptie, die duurde van 14.00 tot ruim na 21.00 uur werden vele zusterverenigingen ontvangen. Met name de Klimmense Molmuus maakten indruk door niet alleen met de Raad van Elf, maar ook met de bijna voltallige Prinseraod en de Molmoesvaarder hun Ransdaalse buren te bezoeken. Ook de prinsen van de afgelopen 22 jaar alsmede de jeugdprinsen en -prinsessen maakten hun opwachting. De optocht van dat jaar kon door een zonovergoten Ransdaal trekken. Het was maar liefst 18 graden warm. Na afloop van de optocht werd voor café Coumans op de prinsenwagen de Ode aan Ranzel gezongen en sprak de prins de Wuif toe en dankte hen voor de geweldige deelname aan de optocht en de Ransdaalse carnaval. Een waar straatcarnaval!

Aangezien de Wuif in 1992 hun 2 x 11 jarig jubileum vierden mochten zij ook de gemeenteprins leveren voor de gemeente Voerendaal. Tijdens een geslaagde zitting op 28 februari 1992 op het gemeentehuis waar ook o.a. de Ransdorfkapel en het Ransdaals Kwatschkoar hun bijdrage aan leverden, ontving de prins van de Wuif de sleutel van Groot Voerendaal uit handen van burgemeester Strous.

In hetzelfde jaar werd ook het 60-jarig bestaan van de Ransdaalse parochiekerk gevierd. Ook de Wuif verleenden hun bereidwillige medewerking. Met een origineel geklede en geschminkte groep namen de Wuif en hun partners deel aan de historische optocht op zaterdag 24 juli. Authentieke beroepen als de veldwachter, de marskramer en dorpsomroeper werden met verve uitgebeeld. Ook werden een aantal historische rolstoelen en kinderwagens meegevoerd. Op zondag 25 juli 1992 bemanden de Wuif de buffetten van het parochiefeest. Ook organiseerde de fanfare in dat jaar een Ransdaalse revue. De Wuif namen er aan deel met een originele opvoering van een eigen versie van het sprookje Roodkapje.

Het bestuur van de Wuif bestond in 1992 uit de heren Jan Blezer, voorzitter, May Moulen, Hub Habets, president, Laurent Jeurissen, Adrie Savelberg, Ben Leunissen, secretaris en Hub Dautzenberg, penningmeester en 2e secretaris. De vereniging telde in 1992 totaal 19 leden.